Çocuklarda Baş Ağrısı Sebepleri, Baş Ağrısı Tedavisi

çocuklarda baş ağrısı sebepler,tedavisi
çocuklarda baş ağrısı sebepler,tedavisi

Çocuklarda Baş Ağrısı

Günümüzde yetişkinlerde görülme oranı % 90 larda olan baş ağrısı, aynı zamanda birçok kişi tarafından da en çok yakınılan konulardan biridir. Ancak son dönemlerde çocuklarda da yaygın bir şekilde görülmektedir. Sıklıkla görülen çocuklarda baş ağrısı nedenleri çok iyi bir şekilde tespit edilmeli ve tedavisi kesinlikle aksatılmamalıdır. Okul öncesi dönem çocuklarında % 25 civarında olan baş ağrısı görülme sıklığı çocuğun yaşının ilerlemesi ile birlikte ergenlikte % 75’e ulaşmaktadır. Bu durum yaşın ilerlemesi ile birlikte çocuklarda baş ağrısı görülme sıklığının arttığının kanıtıdır. 5-7 yaş arasındaki çocukların % 20’sinde kronik baş ağrısı oluştuğu bilinmektedir. Ancak çocuğun bu yaşlarda henüz baş ağrısını tanımlayamadığı da bilinen bir başka gerçektir. Çocukta yaş ilerlemesi ile birlikte baş ağrısını tanıma bilinci de oluşmaktadır. Çocuklarda baş ağrısı 7 yaşına kadar cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemekle birlikte, ilerleyen yıllarda ergenlik döneminde kız çocuklarında erkek çocuklara göre daha fazla görülmektedir. Çocuklarda baş ağrısı alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde baş ağrılarını tiplerine göre ve çocuklarda baş ağrısı oluşma mekanizmalarına göre sınıflandırıldığında karşımıza 5 çeşit mekanizma çıkmaktadır:

 • Gerilim Tipi Baş Ağrıları: Boyun çevresindeki kasların kasılmasıyla oluşan gerilim sebebiyle çocuklarda baş ağrısı görülebilir. Bu tip baş ağrılarına gerilim tipi baş ağrıları adı verilmektedir. Genellikle kahvaltı etmeden okula giden çocuklarda baş ağrısı tiplerinden biri de gerilim tipi baş ağrılarıdır. Gerilim tipi baş ağrılarına açlık, duruş bozukluğu, üzüntü, stres, sıkıntı, depresyon gibi sorunların sebep olduğu söylenebilir. Gerilim tipi baş ağrılarının önleyici tedavisi için doktorunuz tarafından beta blokker veya antidepresan tarzı ilaçlar verilmekte iken oluşmuş gerilim tipi baş ağrıları için gevşeme egzersizleri ve ilaç tedavisi uygulanmaktadır.
 • Damarsal Baş Ağrıları: Kafatası içinde ve yakın yerlerinde bulunan kan damarları genişleyerek damarların yüzeyindeki sinir bölgelerine baskı yapabilirler. Bu nedenle oluşan çocuklarda baş ağrısı damarsal baş ağrıları olarak adlandırılmaktadır.
 • Kafa İçi Basınç Kaynaklı Baş Ağrıları: Çocuklarda baş ağrısı tiplerinden biri olan kafa içi basınç ağrıları bazı tümörler, hematom vb. sebeplerle oluşabilmektedirler. Tümörlerin kafa içinde yaptıkları basınç arttıkça hissedilen baş ağrısı da artmaktadır.
 • İltihap Nedenli Baş Ağrıları: Çocuklarda baş ağrısının göz, kulak, burun ve sinüslerde oluşan iltihaplanmalardan kaynaklı olduğu bilinmektedir. Ayrıca bazı yiyeceklerin vücutta enfeksiyon oluşturması sonucu da çocuklarda baş ağrısı görülmektedir. Kafein, çikolata, bazı et ve meyve gibi ürünler baş ağrısını tetikleyici olabilmektedir. Çocuklarda bu tip baş ağrısının önleyici tedavisi için çocuk mutlaka takip edilmeli ve etkilenme olasılığı yüksek olan yiyeceklerden uzak tutulmalıdır.
 • Nörojenik Baş Ağrıları: Epilepsi gibi sinir hastalıkları çocuklarda baş ağrısı yaratan etkenler arasında yer almaktadır.

Çocuklarda Migren

Çocuklarda migren genellikle alın ve şakak bölgesinde tek taraflı olarak başın yarısını içine alan zonklamalar ile ortaya çıkmaktadır. Damarlardaki daralma ve genişleme ile birlikte çocuklarda migren rahatsızlığı zonklama tipinde görülmektedir. Gözde yanma, görüntü bozukluğu, kol ve bacakta karıncalanma çocuklarda migren rahatsızlığında görülen reaksiyonlardır. Yapılan işi etkileyen bir baş ağrısı ile beraber mide bulantısı, kusma, ışığa ve sese yüksek duyarlılık halinde görülmektedir. Çocuklarda migrenin ortalama olarak 2 ila 48 saat arasında sürdüğü bilinmektedir. Genellikle migren şikâyeti olan çocukların % 80’inin ailesinde de migren rahatsızlığı olan bireylerin olduğu görülmektedir. Çocuklarda migren durumunu tetikleyen birçok etken saymak mümkündür. Bunlardan bazıları; parlak ve titrek ışıklar, yüksek şiddette sesli ortam, fiziksel veya ruhsal gerginlikler, aşırı yorulma ve çok fazla güneş ışığına maruz kalma çocuklarda migreni tetikleyici etkenler olarak sayılabilmektedir. Çocuklarda migren tedavisi yetişkinlere göre daha kolay yapılmaktadır. Doktor tavsiyesi üzerine betabloker ilaçlar ile antidepresan ilaçlar çocuklarda migrenin önleyici tedavisinde, parasetamol bazlı ilaçlar ise çocuklarda görülen migrenin ağrılarını hafifletmesi veya kesmesi için kullanılmaktadır. Doktor muayenesi yapılmadan herhangi bir ilaç kesinlikle bilinçsizce kullanılmamalıdır. Çocuklarda migren tedavisinin ilk öncelikle sakinleştirme, psikolojik destek şeklinde yapılması uygundur. Migren atağı geçiren çocuk sakinleştirilmek üzere sessiz ve loş ışıklandırılmış bir odaya alınır. Sonrasında doktorun muayene sonucu verdiği ilaçlar kullanılır.

Çocuklarda Baş Ağrısı Sebepleri

Çocuklarının sık sık baş ağrısı şikâyetlerini duyan anne ve babalar, tedirginlik duyarak ‘’Beyninde kötü bir şey mi var? ‘’gibi sorularla karamsarlığa düşmektedirler. Bu sorunun yanıtı için çok iyi şartlarda yapılmış bir fiziki muayene, nörolojik kontrol, hekimin gerekli gördüğü tetkik ve izlemler sonucunda verilebilmektedir. Baş ağrılarının tümüne tıbbi özen göstermek gerekmektedir. Çocuklarda baş ağrısının altında yatan etkenlerin, çocuklarda baş ağrısının sebeplerinin çok iyi araştırılması gerekmektedir. Çocuklarda görülen baş ağrısının kafa travması, menenjit, lösemi, beyin tümörü olup olmadığını anlamak hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle çocuklarda baş ağrısı şikayetlerinin kesinlikle küçümsenmemesi gerekir. Çocuklarda baş ağrısı gittikçe artıyor ve ağrı yakın zamanda başlamış ise, sabahları yüksek şiddette ve gece uykudan uyandıracak güçteyse, tüm bunlara ilaveten kusma ile birlikte gelişmekteyse ikincil baş ağrısı olduğu söylenebilir. İkincil baş ağrıları beyin kaynaklı sorunlardan dolayı oluşabileceği gibi tansiyon veya hormon bozukluğu nedeniyle de oluştuğu söylenebilir. Çocuklarda baş ağrısı şikayetlerinin oldukça fazla olduğu durumlarda veya 3 yaşından küçük çocuklarda hekim tavsiyesiyle beyin tomografisi, beyin manyetik rezonans görüntüleme gibi tetkikler yapılabilmektedir. Ayrıca baş ağrısı sorunu yaşayan çocukların göz muayenesinden geçmesi çocuklarda baş ağrısı sebeplerini daha geniş tahlil edilmesi açısından önemli olacaktır. Çocuklarda baş ağrısı sebepleri;

 • Gerilim tipi baş ağrıları ile görülen depresyon, stres, açlık, yüksek kaygı düzeyi gibi durumlar çocuklarda baş ağrısı sebepleri arasında yer almaktadır.
 • Migren çocuklarda baş ağrısı sebepleri arasında yer almaktadır.
 • Bademcik, sinüzit ve üst solunum yolu enfeksiyonları gibi hastalıklar da çocuklarda baş ağrısı sebepleri arasında yer almaktadır.
 • Yüksek ateş ve vücutta oluşan kimi iltihaplar da çocuklarda baş ağrısı sebepleri arasında yer almaktadır.
 • Çocuklarda baş ağrısı sebeplerinden bir diğeri de göz ile ilgili hastalıklardır.
 • Diş ağrılarından en çok etkilenen beyin bölgesi olduğu için çocuklarda baş ağrısı sebeplerinden birinin de diş hastalıkları olduğu bilinmektedir.
 • Merkezi sinir sistemi ile ilgili hastalıklar çocuklarda baş ağrısı sebepleri arasında yer almaktadır.
 • Beyin tümörleri ve anevrizmalar çocuklarda baş ağrısına yol açan önemli hastalıklardandır.
 • Lösemi, anemi gibi kan hastalıkları çocuklarda baş ağrısı sebepleri arasında yer alır.
 • Romatizma kaynaklı hastalıkların da çocuklarda baş ağrısına sebepleri arasında olduğu bilinmektedir.

Çocuklarda Baş Ağrısı Tedavisi

Çocuklarda baş ağrısı tedavisinde doktorun önerdiği ilaçların yanı sıra rahatlatıcı ve gevşemesini sağlayıcı egzersizler tavsiye edilmektedir. Özellikle migren rahatsızlığı olan çocukların sosyal sorunlar yaşaması, öğrenme ve dikkat bozuklukları, stres ve üzüntü yaşaması çocuklarda baş ağrısı tedavisi sırasında migren atak sayılarının artmasına neden olur. Çocuklarda baş ağrısının tedavisinde mümkün olduğunca ilaç kullanmaktan kaçınmak gerekir. Doktorunuz aksini belirtmedikçe çocuğun baş ağrısına neden olan durum iyi analiz edilmeli ve olumsuzluk yaratan ortamdan çocuk mümkün olduğunca uzak tutulmaya çalışılmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA