Gelişim Çağında Oyun Oynamanın Önemi

gelişim çağında oyun oynamanın önemi
gelişim çağında oyun oynamanın önemi

Çocuk oyun aracılığıyla büyür, çevresini tanır, yeni şeyler öğrenir ve duygularını denetlemeyi öğrenir. Çocuk gelişim uzmanlarının hemfikir olduğu bir konu var ise o da oyun oynamanın çocuğun ruhsal ve bedensel gelişimine çok önemli katkılar sağladığıdır.

Biliyoruz ki eskiden oyun sadece bir eğlence olarak görülüyordu. Ama zamanla oyunun çocukların gelişimde çok önemli bir yer edindiği görüldü. Çocuğun yaratıcılığının gelişime olan katkısından tutun da enerji boşalımı ve kendini kontrole kadar oyun oynamanın birçok katkısının olduğu görüldü.

Çocuğun çevresini, nesneleri ve kişileri oyun aracılığıyla tanıdığı,oyun oynayarak merak, korku gibi duygularını eğittiği ve iç dünyasıyla karşılaştırmalar yapabildiği görüldü.

Bebeklik Döneminde Oyun Oynamanın Önemi

bebeklik döneminde oyun oynamanın önemi
bebeklik döneminde oyun oynamanın önemi

Yaşamın ilk aylarında oynanan oyunlar daha çok fizyolojik ihtiyaçlara yönelik etkinliklerdir. Bu nedenle ilk oyunlar bedenseldir. Bebek oyun ve alıştırmalarla hareketlerin ana hatlarını öğrenir, dengede kalmaya, kol ve bacaklarını bağımsız ve kontrollü kullanmaya çalışır. Bu hareketleri yineleyerek kazandığı becerilerini pekiştirmekten büyük keyif alır.

İlk aylar bebek için her şey bir oyundur. Hareket halindeki nesneleri izlemeye çalışır, asılı duran parlak ve renkli oyuncakları inceler. Bu arada nesneleri elleriyle yakalamaya çalışır, eline alır uzun süre inceler, onları tanımaya çalışır, elinde sıkar, açmaya çalışır. Sonra bir bakmışsınız elindeki nesneyi bırakmış elleriyle bacaklarına, ayaklarına dokunmaya çalışır. Bunu bir oyuna dönüştürür, eğlenir.

bebeklik döneminde oyun oynamanın faydaları
bebeklik döneminde oyun oynamanın faydaları

Bebeğin 4. ve 6. aylar arasında el göz koordinasyonu gelişir. Bir nesneye uzanır, eline alır, nesneyi ağzına götürür. Bebeğin nesneleri ağzına götürme sebebi onları ağız yoluyla tanıması, keşfetmesidir. Aslında tüm bunlar hem nesneleri tanıma, keşfetme hem de birer oyunudur. Böyle durumlarda aileler güvenlikle ilgili (delici, kesici ya da yutabileceği) bir nesne değilse bebeğin cesaretini kırmamaları gerekir.

Sonraki aylarda bebek bir nesneyi bir elinden diğerine aktarabilir. Bir yaşına doğru bebek oturmaya da başlayınca görüş açısı genişler. Ortamı keşfeder, her şeye dokunma isteği oluşur. Nesneyi yukarıdan aşağı bırakır, ne olacağını merak eder, bazen ezer sonuçlarını görmek ister. Tüm bunlar çevrenin keşfiyle birlikte birer oyundur.

İlk adımlarla birlikte yanındaki ebeveyninin de yardımıyla artık uzaktan gördüğü nesnelere dokunmak ister. Oyunlarına ilk adımlarıyla birlikte yenilerini ekler.Yanına gittiği nesnelerin adını öğrenir, onlarla yakından ilgilenir, ailesinin desteğiyle cesaret ve güven kazanır.

Oyun Oynamanın Çocuklara Faydaları Nelerdir

oyun oynamanın çocuklara faydaları nelerdir
oyun oynamanın çocuklara faydaları nelerdir

Görüldüğü gibi oyun bebeğin çevresini tanımasından tutun da sosyalleşmesine, nesneleri tanımasından korku ve merakını yenmesine kadar pek çok katkı sağlar.

Tarihçi Johan Huizinga, yeryüzünde insana ait her şeyin başlangıcının oyun olduğunu söylüyor. önce oyun vardı diyor.

Oyun bebeğin duygularını tanımasına, onları yönetmesine katkıda bulunur. Yaratıcılığının gelişiminden zeka gelişimine kadar oyun oynamanın pek çok faydası vardır.Gelin şimdi oyun oynamanın faydalarını maddeler halinde daha yakından görelim:

  • Çocuk daha bebekliğinden itibaren oyun sayesinde çevresini ve nesneleri tanır.
  • Oyun oynamak çocuklara özgüven sağladığı gibi onların sosyalleşmesine de katkıda bulunur.
  • Hemen hemen bütün uzmanlar oyun oynayarak öğrenmenin çok daha kalıcı olduğunu belirtir.
  • Oyun oynamak çocuğa problem çözme becerisi kazandırır. Oyunda karşılaştığı güçlükleri aşması aslında onu bir yandan da hayat hazırlar.
  • Oyun oynamak çocuğu eğlendirdiği gibi onların daha mutlu ve sağlıklı olmasını sağlar.
  • Oyun oynamak çocukların sosyal, psikolojik, fiziksel, dil, zeka gelişimi üzerinde olumlu etkiler bırakır.
  • Oyun sadece boş zamanlarda yapılan bir etkinlik değil aksine birçok kuralı öğrendikleri bir etkinliktir.
  • Oyun oynayarak büyüyen çocukların el becerileri gelişmiştir. Çünkü oyunlar esnasında tüm kasları çalışır. Fiziksel olarak da gelişimini diğer çocuklara göre daha iyi tamamlar.

Bebek ve çocuğun yaşına göre oynayabileceği oyunları Piaget şöyle sınıflandırıyor;

Alıştırma Dönemi: Piaget bu dönemi 0-2 yaş arası olarak sınıflandırıyor. Bu dönemde bebeğin her türlü hareketi bir oyuna dönüştürebildiğini söylüyor.

Simgesel Oyunlar: Piaget’e göre bu dönem 2-7 yaş arasına denk geliyor. Bu dönemde alıştırma oyunlarıyla bebeğin kendi özellikleri ve kurallarıyla dış dünyayı tanıdığını belirtiyor.

Kurallı Oyunlar: Piaget kurallı oyunlar döneminin 7-8 yaş sonrası olduğunu söylüyor. Bu oyunlarda bireysellikten toplumsallığa geçiş vardır.  Artık oyunları gerçek kurallar ve normlar belirler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA