Kleptomani Hastalığı Nedir, Belirtileri, Nedenleri

kleptomani hastalığı nedir, belirtileri, nedenleri
kleptomani hastalığı nedir, belirtileri, nedenleri

Kleptomani Hastalığı Nedir

Kleptomani kişinin ihtiyacı olmadığı halde bir eşyayı izinsiz bir şekilde alması ve sahip olma isteğidir. Halk arasında “Çalma Hastalığı” olarak bilinen kleptomanide kişinin alım gücü yerindedir ve sahip olmak istediği eşyanın maddi değeri ya da o eşyayı satıp satmamayı düşünmez. Uzmanlar kleptomaniyi açıklarken dürtü bozukluğu ifadesini kullanırlar. Birey izinsiz sahip olmak istediği eşyayı alacak maddi güce sahiptir. Psikolojide hastalık olarak görülen kleptomani hem kişi hem de kişinin ailesi için oldukça zorlayıcı bir durumdur. İzinsiz alma eylemi gerçekleştiren bireylerin genellikle alım gücü yerindedir. Psikolojik hastalıklardan olan yangın çıkarma ya da saç koparma gibi izinsiz alma da bir dürtü bozukluğudur. Çok sık görülmese de kleptomaninin görülme sıklığı binde 6 oranındadır. Kleptomani birey ihtiyacı olduğu için çalmaz. Çalmak istenilen eşyayı para ile satın alabileceği halde kontrolsüz şekilde o eşyayı izinsiz almak için istek duyar. Kleptomani olan kişilerde bu durum genellikle gizlenir. Kleptomani hastalığı genellikle gizlendiği için de durum fark edildiğinde maalesef adli bir olaya dönüşür.

Kleptomani Hastalığı Belirtileri

Kleptomani hastalığı kadınlarda erkeklere göre yaklaşık 4 kat daha fazla görülür. Kadınlarda kleptomani 30 ve 35 yaş aralığında görülür.Erkeklerde daha ileri yaşlarda 50 ve 55 yaş arasında görülür. Kleptomani travmatik bir olaydan sonra gelişebilir. Kleptomani olan bireyler çaldıkları ürünleri genellikle kullanmazlar. Sadece para ile satın alabilecekleri bir ürün değil yalnızca kişiye özel olan özel bir eşyayı da çalabilirler.

Kleptomani olan birey kendisine ait olmayan bir eşyaya sahip olmak için büyük bir istek duyar.  Ataklar halinde devam edebilen kleptomanide birey bir dönem çalmaya ara verir ancak bir zaman sonra tekrar başlar. Kleptomanik bireylerin hemen hemen hepsi yaptıkları davranışın doğru olmadığını kabul ederler ve hastalık olarak farkındadırlar. Hatta bazıları bunun bir hastalık olduğu için hoş görülmesi gerektiğini savunurlar.

Hastalar genellikle tedavi olmayı kabul etmezler. Alım gücüne sahip oldukları için çoğu zaman şüphe çekmezler. Ancak yakalandıkları zaman duygusal olarak çöküntü yaşarlar. Yakalanan kleptomani bireyler yakınlarını arayarak durumu açıklamasını ve eşyanın parasının ödenmesini isterler. Parasının ödenmesi durumunda zararın karşılandığını düşünürler. Bu nedenle pek çok vak’a adliyeye yansımaz. Kleptomanin zorluğunu en çok hasta yakını çeker. Yaptıkları durumun bedelini ödemeyen ve tedaviyi olmayı kabul etmeyen kişiler yakalandıklarında eğer ceza alacaklarını anlarlarsa kleptomani olduklarını söyleyerek ceza almamaları gerektiği söylerler. Adli ceza gerektiren hırsızlık ile kleptomaniyi ayırt etmek çok önemlidir.

Kleptomani Hastalığı Nedenleri

kleptomani hastalığı nedenleri
kleptomani hastalığı nedenleri

Dürtü bozukluğu hastalığı olan kleptomani nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Bazı faktörler ise bu hastalığının riski olup temelinde yatan psikolojik ya da biyolojik etmenler de vardır.

Kleptomani Biyolojik Nedenler; Kleptomani olan bireylerde yapılan araştırmalarda büyük bir çoğunluğunda seratonin hormonu eksikliği olduğu görülmüştür. Bazı kleptomani hastalarında ise beyinde bulunan bazı bölgelerinde küçülme oluştuğu görülmüştür. Kleptomaninin biyolojik temelli incelemesinde bilinen diğer bulgu ise beyinde hasar oluşmasından dolayı kleptomaniyi tetiklemesidir. Ancak beyninde hasar olan her kişi kleptomani olmaz.

Kleptomani hastalarının incelenmesinde ulaşılan bir diğer bulgu ise; Dissosiyatif hastalığı olan bireyler olmasıdır. Dissosiyatif hastalığı geçici olarak kendi kimliğini terk edip farklı bir isim ve kişiliğe bürünülmesidir. Bazen 1 gün bazen 1 aya kadar süren bu durum yaşadıkları hayattan farklı bir yaşam olarak da geçebiliyor. Bu dönemde kleptomani davranışı da görülmektedir.

Kleptomani Psikolojik Nedenler; Çocukluk döneminde yaşanan travmatik bir durumun yaşanması kleptomaninin en çok görülen nedenidir. Hastalarının önemli bir kısmında kaygı bozukluğu, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar görülmekte ve bu durum davranış bozukluğuna neden olmaktadır.Araştırmalarda bazı depresyon hastalarının depresyondan kurtulmak için çalma davranışına yöneldikleri görülmüştür. Yeme ve kişilik bozukluğu da kleptomani nedenleri arasındadır. Süper egoları çok gelişen bireylerde kleptomani riski vardır. Kendilerini cezalandırmak isteyen bu kişiler kleptomaniye yönelebilirler.

Yetişkinlerde ve çocuklarda görülen kleptomani kadınlarda 30 yaşından sonra erkeklerde ise 50 yaş sonrasında görülür. Anne ve baba maddi olarak çocuğunun eksiklerini tamamlasa bile sevgi açı olan çocuklarda görüldüğü de bilinmektedir.

Kleptomani Tedavisi

Tedavi edilmediğinde uzun yıllar devam eden kleptomani ilaç ve terapi ile tedavi edilebilir. Hastaların çoğu tedavi için gönüllü değillerdir. Kleptomani olan kişilerin yakınları da bu süreçten fazlası ile etkilenir. Kleptomani tedavisi kesin başarıya ulaşamayabilir. Psikanaliz uygulanan hastalarda kleptomanin altında yatan nedene ulaşılmaya çalışılır. Kişide içsel çatışmalar var ise onlar açığa çıkarılmaya çalışılır.

1 Yorum

  1. Bende bu belirtilerin tamamı var.8 yaşından bu güne 36 yaşındayım berbat günler geçirdim.şu anda adli vakaya karıştım hayatım berbat hale geldi.Kendimi ifade etmeye çalışıyorum içimi geçmişimi dökemiyorum anlatamıyorum.Bu durumdan kurtulmam lazım varsa hastalığımın ortaya çıkması dosyamdan kurtulmak ve tez zamanda tedavi olup hayatıma devam etmek istiyorum….

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA