Skolyoz Nedir, Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır

skolyoz nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır
skolyoz nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Nedir

Omurganın sağ ya da sola doğru eğrilmesi olan skolyoz, omurga eğriliği anlamına da gelmektedir. Çoğunlukla ergenlik çağında görülen skolyoz genç kızlarda erkeklere oranla daha sık görülmektedir. Büyüme çağında tanısı konulan skolyoz eğer tedavi edilmezse kişinin yaşamına olumsuz etkileri olmaktadır. Skolyoz (omurga eğriliği) düz haldeki omurganın sağa veya sola doğru eğriliği şeklinde görülmektedir. Bu eğrilik doğuştan olabildiği gibi  doğumdan sonraki gelişim sürecinde ya da ergenlik döneminde görülebilmektedir. Skolyozun kesin sebebi bilinmemekle birlikte annenin gebelik sırasında geçirdiği enfeksiyonların, şeker hastalıklarının ya da bazı vitamin eksikliklerinin neden olabileceği düşünülmektedir. Bunun yanında çoğunlukla skolyoza neden olarak sinir ve kas hastalıklarının, metabolik hastalıkların, duruş bozukluklarının neden olabileceği görülmüştür. Ülkemizde de son dönemde sık görülmeye başlanan skolyozun erken teşhis edilmesi ve tedavisinin erken yaştan itibaren başlanması çok önemlidir.

Skolyoz Tanısı

skolyoz tanısı
skolyoz tanısı

Skolyoz tanısını belirlemek için çekilen röntgenlerde eğriliğin omurlarda nerede başladığı nerede bittiği ve nasıl bittiği tespit edilir. Ayrıca omurların arasındaki sapma ölçüsü de belirlenir, bu sapma açısı cobb açısıdır ve skolyozun ilerleme derecesi ve tedavisi için oldukça önem taşır. Gelişme çağındaki çocukları tehdit eden bir hastalık olan skolyoz yaşın ilerlemesi ile daha ilerleyebilir bu açıdan çocuğun kemik gelişimi de tespit edilmelidir.

Tüm bulgular omurilik eğrisini gösteriyorsa skolyoz tedavisine başlanır.

Skolyozun (Omurga Eğriliğinin) Belirtileri

skolyozun belirtileri nelerdir
skolyozun belirtileri nelerdir

Skolyoz ilk zamanlarda belirti oluşturmayabilir. Herhangi bir belirti oluşturmadığı için tespit edilmesi de zaman almaktadır. Çoğunlukla okul çağındaki çocukların öğretmenlerinin gözlemi ya da ailelerin gözlemleri sonucunda ortaya çıkmaktadır.Aileyi ve öğretmeni bu konuda harekete geçiren çocuğun gözle görülür duruş bozukluğudur. Bazen herhangi başka bir sebeple çekilen röntgen filmlerinde de skolyoz (omurga eğriliği) tespit edilmektedir. Skolyoz çocuklarda duruş bozukluğu ile tespit edilebilirken yetişkinlerde de bel ve sırt ağrıları, kalp ve akciğer fonksiyon bozuklukları ile fark edilebiliyor. Skolyozun genel olarak belirtilerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

*Gözle görülebilir şekilde omurgada eğrilik

*Her iki omuz hizasının birbirinden farklı olması.Birinin biraz daha aşağıda veya yukarıda olması.

*Kürek kemiklerinin asimetrik durması

*Kaburgaların bir tarafa doğru eğik durması

*Giyilen kıyafetlerin göğüs kafesi ve sırt bölgesinde uyumsuz olması

*Oluşan eğriliğe bağlı olarak sırt ve şiddetine göre bel ağrılarının olması.

*Sırt bölgesinde bakıldığında anormal yerlerden kemik çıkıntılarının olması

*Uzun süre ayakta durmaya bağlı tek bacak daha uzunmuş izlenimi veya tek kalça kemiği çıkıntı yapması gibi durumlar da skolyozun belirtileri arasında olabilir.

Skolyoz Türleri Nelerdir

skolyoz türleri nelerdir
skolyoz türleri nelerdir

Skolyozun çeşitli türleri vardır.  Omurga kırıkları, romatizmal hastalıklar, genetik yapı, omurga enfeksiyonlarından kaynaklanan skolyoz farklı türlere ayrılır. Skolyoz türleri; 

İdiopatik Skolyoz; En sık görülen skolyoz türüdür ve sebebi tam olarak bilinmez. Omurgada eğilme vardır ve bu eğilme S biçiminde bazı vakalarda ise C biçimdedir. Omurganın yana eğilmesi olabileceği gibi omurların kendi etrafında dönmesi de görülebilir. Omurların da dönmesi sırt ve bel bölgelerinde şekil bozukluğu oluşturur.

Nöromusküler Skolyoz; Kas ve sinir sistemi hastalıklarından kaynaklanan bu skolyoz türü de sık görülür. Sinir sistemi hastalıklarından dolayı yani beyin ve omurlardan kaynaklı olarak omurilikte eğrilik oluşabilir. Kas hastalıkları da nöromusküler skolyozun nedenleri arasındadır. Ancak kas hastalıkları ileri yaşlarda ya da gelişme çağındaki çocuklarda görülebilir. Nöromusküler skolyoz türünde solunum ve duyu bozuklukları da görülebilir. Ayrıca epileptik nöbetlerde görülür ve bu komplikasyonlardan dolayı skolyoz korsesi kullanmak zorlaşabilir. Nöromusküler skolyoz tedavisinde fizik tedavi ya da cerrahi operasyonlar yapılabilir.

Konjenital Skolyoz; Anne karnında bebeğin gelişimi çok önemlidir. Hamilelikte bebeğin omurgasında oluşabilecek bir anomali skolyoza neden olabilir. Konjenital skolyoz gelişimi çok hızlıdır ve erken fark edilir. Erken dönemde fark edildiği için tedavi süreci de geç kalınmadan başlayarak küçük yaşlarda cerrahi müdahale ile tedavi edilir.

Skolyoz Tedavisi Nasıl Yapılır

skolyoz tedavisi nasıl yapılır
skolyoz tedavisi nasıl yapılır

Skolyoz tedavisi skolyoza neden olan sebebe ve kişide oluşan skolyoza göre değişiklik gösterir.Skolyoz tedavisini etkileyen bir başka sebep de kişinin yaşıdır.Bu sebeplerden dolayı skolyoz tedavisinde uygulanan tek bir tedavi yöntemi yoktur.Çok nadir olmakla birlikte bazı durumlarda skolyoz kendiliğinden gerileyebilir.

Skolyoz tedavisinde eğriliğin ne kadar ilerleyebileceği tahmin edilemez. Özellikle ilk tanı konulduğu zamanda eğrilik açısı yüksek ise,hem sırt hem de belde eğrilik var ise, ayrıca skolyoza eşlik eden kas hastalıkları da var ise tedavi süreci daha uzun sürmektedir. Skolyozun tedavisini omurgadaki eğrilik açısı, hastanın yaşı gibi durumlar belirlemektedir.Skolyoz tedavisinde genel olarak şu tedavi yöntemleri uygulanmaktadır:

 • Hastanın yakından takip edilmesi. Zaman içerisinde omurga eğriliğinin artıp artmayacağının yakından takip edilerek gözlemlenmesi.
 • skolyoz tedavisinde korse
  skolyoz tedavisinde korse

  Skolyozda her ne kadar sıkça tartışılan bir yöntem olsa da ilk tedavi yöntemlerinden biri korse uygulamasıdır. Korse uygulamasında en çok dikkat edilmesi gereken kişinin skolyoz derecesine uygun korse seçimidir. Bu konuda da en önemli görev korse uygulamasının uzman hekimler tarafından belirlenip, yapılan sık takiplerle de gereken ilavelerin yapılması ve desteğin sağlanmasıdır. Korse tedavisi omurga eğriliği 20-40 derece arasında ve özellikle büyüme çağındaki çocuklarda etkilidir. Ancak bu tedavinin başarısını korsenin düzenli kullanılması belirlemektedir. Bu yüzden de özellikle çocuklarda korse kullanımı direnç oluşturduğundan aileleri tarafından desteklenmesi çok önemlidir.

 

 • skolyoz fizik tedavi
  skolyoz fizik tedavi

  Skolyozda bir başka tedavi yöntemi de fizik tedavi ve egzersizlerdir. Düzenli yapılan egzersizler ile skolyozun durdurulduğu gözlenmiştir. Özellikle 7 yaşından büyük ve eğrilik açısı çok büyük olmayan çocuklarda başarı oranı yüksektir. Skolyoz tedavisinde egzersizler çok küçük yaşlarda yapıldığında ise çocuklarda bıkkınlığa neden olabilmektedir. Bu yüzden hızlı büyümenin olduğu ileri yaşlarda skolyozda fizik tedavi ve egzersizlerin yapılması tavsiye edilmektedir.

 

 • skolyoz ameliyatı
  skolyoz ameliyatı

  Skolyoz tedavisinde korse ve egzersiz ile sonuç alınamadığında ve omurgadaki eğrilik arttığında cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ancak bu ameliyat akciğer ve kalp gelişimini tamamlamış ergen ve yetişkinlerde uygulanmaktadır. Bu ameliyatlar düzeltme ve sabitleme ameliyatları olarak adlandırılır. Her ameliyatta olduğu gibi skolyoz ameliyatlarında da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle sizi takip eden hekiminizle yapacağınız görüşme sonrasında durumunuza uygun ameliyat yönteminin belirlenmesi gerekmektedir. Günümüzde skolyoz ameliyatlarında iki yöntem uygulanmaktadır. Bunlarda bir tanesi omurgaya önden ( koltukaltından ) girişim  ve omurgaya arkadan müdahale edilmesidir. Bu ameliyat yöntemlerini de belirleyen omurganızdaki eğrilik ve sonrasındaki takip sürecidir. Unutulmamalıdır ki  her ameliyat sonrasında olduğu gibi skolyoz ameliyatı sonrasında da riskler vardır. Ameliyat sonrası oluşabilecek riskli durumlar şunlardır: Ameliyat bölgesi enfeksiyonu, kanama ve kanamaya bağlı solunum sıkıntısı, omurga desteklemek için kullanılan materyallerin kopması ve bunun sonucu ikinci bir ameliyat riski.

Skolyoz Tedavisi İçin Tavsiyeler

skolyoz tedavisi için tavsiyeler
skolyoz tedavisi için tavsiyeler

Biraz sonra okuyacağınız tavsiyeleri kesinlikle doktorunuza danışarak uygulamalısınız. Hep vurguladığımız gibi skolyoz tedavisinde herkesin eğrilik açısı birbirinden farklı olabileceği için tedavi yöntemleri de farklıdır. Bu tavsiyelerimiz çoğunlukla skolyozun ilerlemesini durdurmak amaçlıdır. Son söz yine de hekiminizdedir. Skolyoz tedavisi için evde kendi kendimize şunları yapabiliriz:

 • Evde kendi kendimize düzenli egzersizler yapabiliriz. Yürüme,koşu,yüzme gibi egzersizler omurganızı destekler ve güçlendirir.Bunun yanında evde açma ve germe egzersizleri de yapabilirsiniz.
 • Beslenmenizde magnezyum ve kalsiyum desteğini arttırabilirsiniz. Bunun için de badem, muz, süt, yoğurt gibi yiyeceklere ağırlık verebilirsiniz. Ayrıca beslenmenizde çörek otu, zencefil, pekmez, bal gibi besinlere de yer vermeniz skolyoz rahatsızlıklarını azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Son olarak sigaranın bırakılması gerekmektedir. Biliyoruz ki sigaranın sadece skolyoz hastalarına değil genel olarak sağlığımıza da birçok zararı vardır. Ancak skolyoz bir omurga rahatsızlığı olduğu için ve sigara da kemik sağlığımızı olumsuz etkilediğinden skolyoz hastalarının kesinlikle sigara kullanmaması gerekmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA